Procedura reklamacji

1.Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Kupujący może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2.W przypadku, gdy gwarancji udziela Sprzedający, produkt należy odesłać na koszt Sprzedającego, na adres Sprzedającego.

3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedającego.

4. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.